คำคมประจำวัน 18

posted on 02 Aug 2010 09:38 by mahanakornlogo in QUOTES

อย่าเชื่อคนโดยไร้คิด อย่าหลงมิตรเพียงคำยอ

-- พุทธธรรมนำสุข --

คำคมประจำวัน 17

posted on 30 Jul 2010 09:08 by mahanakornlogo in QUOTES

เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ ดีกว่าพี่น้องในไส้ ที่อยู่ไกล

-- พุทธธรรมนำสุข --

คำคมประจำวัน 16

posted on 29 Jul 2010 16:45 by mahanakornlogo in QUOTES

เมื่อมีคำขอโทษ ความโกรธย่อมจางเร็ว

-- พุทธธรรมนำสุข --

คำคมประจำวัน 15

posted on 29 Jul 2010 10:58 by mahanakornlogo in QUOTES

ถึงแม้การเลือกเกิด เราจะไม่มีสิทธ์ แต่การเลือกทางชีวิต เป็นสิทธ์ของเรา
-- พุทธะรรมนำสุข --

คำคมประจำวัน 14

posted on 28 Jul 2010 10:13 by mahanakornlogo in QUOTES

ระวังอย่าให้สูญเสียคนดี เพราะคนชั่วแทนที่ไม่ได้

-- พุทธธรรมนำสุข --

คำคมประจำวัน 13

posted on 23 Jul 2010 09:45 by mahanakornlogo in QUOTES

เรายอมแพ้คน เพื่อเอาชนะกิเลส ดีกว่ายอมแพ้กิเลส เพื่อเอาชนะคน

-- พุทธธรรมนำสุข --

คำคมประจำวัน 12

posted on 22 Jul 2010 14:03 by mahanakornlogo in QUOTES

คนจน ยิ่งจน เพราะทำรวย คนรวย ยิ่งรวย เพราะทำจน

-- พุทธธรรมนำสุข --

คำคมประจำวัน 11

posted on 21 Jul 2010 09:58 by mahanakornlogo in QUOTES

คนฉลาด กำลังทำงาน ส่วนคนโง่ กำลังดูฤกษ์ยาม

-- พุทธธรรมนำสุข --

คำคมประจำวัน 10

posted on 20 Jul 2010 09:41 by mahanakornlogo in QUOTES

ตักบาตรพระล้านครั้ง ไม่เท่ายื่นอาหารให้พ่อแม่ เพียงครั้งเดียว

-- พุทธธรรมนำสุข --

คำคมประจำวัน 09

posted on 17 Jul 2010 19:22 by mahanakornlogo in QUOTES

"Even a Step back can be fatal."

- - W.Brudzinski - -

แม้ แต่การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก่ชีวิตได้