ตำตมประจำวัน 05

posted on 13 Jul 2010 12:26 by mahanakornlogo in QUOTES
"The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes."

- - Benjamin Disraeli - -

ความลับของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง

Comment

Comment:

Tweet